Vill du vara med i en studie?

[Minoritetspolitik] För att kunna planera och prioritera framtida insatser genomför nu UHR en studie av hur studenter som tillhör nationella minoriteter upplever sina högskolestudier. 
Foto: Luleå Stift

Inbjudan: Kyrkans roll i försvenskningen

[Tornedalingar] I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen, som pågår långt in på 1900-talet. Svenska kyrkan var en aktör som hade stor påverkan på utvecklingen.
Den samiska flaggan. Foto: Marie Enoksson

Ledamöter till sanningskommission utsedda

[Samer] I början av juni utsågs ledamöter till sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.
På bilden syns Isabella tillsammans med Suvi Kokko, koordinator för finskt förvaltningsområde. Foto: Östhammars kommun

Isabella belönas med språkstipendium

[Sverigefinnar] Det årliga finska språkstipendiet  i Östhammars kommun delades ut vid skolavslutningen den 9 juni. Årets pristagare är Isabella Vestberg från Vallonskolan.