”Min lojalitet behöver vara hos minoriteten”

[Minoritetspolitik] Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sedan flera år arbetat med samiskt inflytande tillsammans med samiska organisationer– ett samarbete som resulterat i en strategi för samisk hälsa.
Illustration: SO-rummet

Digitala resurser i fokus för nytt nätverk

[Minoritetspolitik] Ett nystartat samarbete mellan kommuner, forskarvärlden, museer, bibliotek och andra som arbetar i samhället för att revitalisera de nationella minoritetsspråken har sett dagens ljus.

Årets sverigefinska ord utsett

[Sverigefinnar] Årets sverigefinska ord 2021 är myyssata. Ordet baseras på svenskans verb att mysa och har ingen exakt motsvarighet i den finska som talas i Finland.