Elina Kangas på Språkrådet. Foto: Susanne Redebo

Vilka likheter har finska och meänkieli?

[Sverigefinnar] Förstår meänkielitalare och finsktalande varandra? Det är en fråga som ofta återkommer i diskussioner som handlar om hur lika meänkieli och finska är varann.
Bilden är ett klipp från en av filmerna.

Nya filmer ska synliggöra romsk inkludering

[Romer] Stockholms stad har gjort två filmer som handlar om romsk inkludering. Den ena vänder sig till nationella minoriteten romer och den andra vänder sig till tjänstepersoner i staden.

Kampanjen Jag är rom!

[Romer] Länsstyrelsen Stockholm lanserade i samband med 50-årsjubileet av Internationella romadagen kampanjen Jag är rom!
Bild från Mångkulturellt centrum.

Insamling av minnen

[Minoritetspolitik] Mångkulturellt centrum arbetar just nu med att samla in berättelser av minnen från folkmord och brott mot mänskligheten.