Artiklar
Illustration: Geektown

Återkoppling till barn och unga

Efter att ni genomfört dialoger med barn och unga behöver de få återkoppling om vad som hänt med deras synpunkter och förslag.

  • Säkerställ att det finns funktioner i er verksamhet som kan ta emot barn och ungas synpunkter, förslag och idéer, som även har mandat att besluta om att förverkliga förslagen.
  • Ge återkoppling till deltagarna om vad som hänt med deras synpunkter och förslag. Hur och vem som bäst ger återkoppling beror bland annat på vilka tjänstepersoner eller vuxna som deltog i dialogen. Det kan exempelvis vara lärare, fritidspedagoger eller strateger och samordnare.
  • För yngre barn görs återkopplingen bäst muntligt. För dem kan det även vara bra att ge återkoppling även till barnens vårdnadshavare. För de något äldre barnen, eller unga, kan den muntliga återkopplingen kompletteras med skriftlig information.
  • En konkret återkoppling kan vara att en önskad aktivitet genomförs, till exempel en kulturaktivitet.

 

Sidan uppdaterad 2024-01-22