Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Judar

Room with a jew

[Judar] Room with a Jew är ett nystartat samtalsrum ”av judar, om judar, för alla” på Clubhouse. Samtalet startar varje tisdag klockan 21.00 och håller på en timme.

Välkommen på invigning: Norrbro och frihetens århundrade

[Judar] Följ med på stadsvandring med Judiska Museet som fokuserar på frihetens århundrande och följer spåren av den judiska utflyttningen från Gamla stan.

Söker ny generalsekreterare

[Judar] Judiska Församlingen i Stockholm, JFST, söker en ny generalsekreterare.
Arkivbild: Fredrik Sieradzski

Ny rapport om antisemitism

[Judar] Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. En lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden.

Jackie Jakubowski hedras med ett nyinstiftat pris

[Judar] Till minne av kulturtidskriften Judisk Krönikas mångårige chefredaktör Jackie Jakubowski, som gick bort för ett år sedan, har tidskriften instiftat ett pris om 50 000 kronor.
Arkivbild: Fredrik Sieradzski

Antisemitism på Clubhouse

[Judar] Senaste tiden har en rad svenska diskussionsrum på samtalsappen Clubhouse fyllts av antisemitism.

Isof ska vidareutveckla förslag till handlingsprogram

[Minoritetspolitik] Isof, Institutet för språk och folkminnen, ska vidareutveckla sitt förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Det har regeringen beslutat.

Nu finns en kartguide över judiskt liv i Malmö

[Judar] Nu har Malmö stadsarkiv tagit fram en historisk stadsguide över stadens judiska liv under drygt 100 år.

Judisk Ungdom hittar nya lösningar under pandemin

[Judar] Många organisationer har haft svårt att hålla igång verksamheten under den mer än ett år långa pandemin. Detta gäller dock inte för föreningen Judisk ungdom i Göteborg, JUGBG.

Läromedel i jiddisch på webben lanserad

[Judar] Familjen Jiddisch, ett läromedel i jiddisch för nybörjare, består av sex teman. Läromedlet är utformas så att lärare kan använda materialet utifrån varje elevs behov.
Niklas och Ida Olniansky. Arkivbild: Karin Fingal

Förlag i Lund gör internationell succé på jiddisch

[Judar] Niklas och Ida Olniansky har under tio år drivit ett förlag som i huvudsak publicerar barnlitteratur på jiddisch. För några år sedan bestämde de sig för att publicera den första boken i Harry Potte...