Artiklar
Illustration: Geektown

Möta barn och unga

Det finns några aspekter som kan vara bra att tänka på för att leda dialoger med barn och unga från de nationella minoriteterna. Ta hjälp av tipsen nedan. 

  • Ta hjälp av tjänstepersoner som arbetar med barn och ungas inflytande inom er verksamhet, till exempel lärare, fritidspedagoger och bibliotekarier.
  • Tänk på att yngre barn och unga inte har samma behov och därmed kräver olika sätt att tänka vad gäller utformning och innehåll i dialogen.
  • Ge utrymme för barn och unga att själva lyfta fram de frågor de anser relevanta att diskutera. Kom med idéer och förslag som de kan utgå ifrån, och använd en dagordning för att strukturera samtalet. Prata gärna om det som är konkret och vardagsnära. Viktiga frågor eller teman samlas in inför nästa samråd i form av en digital eller fysisk förslagslåda.
  • Lova inte något som ni redan på förhand vet är omöjligt att genomföra. Var tydlig med vilka möjligheter som ni har att uppfylla deras önskemål.
  • Överväg att låta någon som barn och unga har förtroende för leda samråden. Det kan vara någon de känner från sin vardag, som en lärare eller pedagog. Om nya personer ska introduceras, ge barn och unga tid att lära känna dem.
  • Ge även barn och unga möjlighet att mötas sinsemellan, samt att utforska sin identitet och vad deras minoritetstillhörighet innebär för just dem.
  • Se varje barn som en unik individ och inte bara som en representant för en minoritet. Skapa även relationer med de vuxna i barnens närhet, särskilt för små och unga barn.
  • Möjliggör för vårdnadshavare att uttrycka sina åsikter som ett komplement till barnens perspektiv, men låt barnens åsikter stå i centrum.

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24