Om minoritet.se

2010 byggde Sametinget, på uppdrag av regeringen, en webbplats om de nationella minoriteterna och om den nya minoritetsspråkreformen som trädde i kraft 1 januari 2010. Sametinget är ansvarig för minoritet.se.

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Genom aktuella reportage lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen underlättar arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör de nationella minoriteterna på ett ställe.

Under hösten 2015 lanserades en omgjord webbplats med ny design och förbättrad tillgänglighet. Webbplatsen har producerats av Sametinget och imCode Partner AB. Grafisk utformning: Nina Fylkegård, Lady Stardust.

Sidan uppdaterad 2019-10-21