Artiklar

Barns rättigheter

I Sverige är barnkonventionen lag. Det betyder att du som är barn eller ung har särskilda rättigheter. Barnkonventionen är en lista med rättigheter som gäller från den dagen du föds, tills du blir 18 år.

I barnkonventionen finns 54 rättigheter. 41 av dem handlar om barns rättigheter. Resten handlar om hur alla länder ska arbeta för att barnkonventionen ska följas. Alla rättigheter är lika viktiga. Varje rättighet har en siffra. Rättighet 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens grundprinciper.

  • Alla barn är lika mycket värda. (Rättighet 2)

  • Barnets bästa ska alltid gälla i situationer som rör ett barn. (Rättighet 3)

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. (Rättighet 6)

  • Barn har rätt att säga hur de vill ha det och vuxna ska lyssna på barn. (Rättighet 12)

Lär dig mer om barns rättigheter på Barnombudsmannens webbplats Mina rättigheter Åldersväljaren - Mina rättigheter (minarattigheter.se).

Mer om barnkonventionen kan du läsa på svenska Konventionstexten - Barnombudsmannen och på några av de nationella minoritetsspråken Minoritetsspråk - Barnombudsmannen.

Dina rättigheter som nationell minoritet

Om du identifierar dig som rom, jude, same, sverigefinne eller tornedaling har du särskilda rättigheter enligt svensk lag.

För dig som är barn eller ung och nationell minoritet betyder det bland annat att:

  • Du har rätt till din identitet (Det här säger barnkonventionen om din rätt till egen identitet - Barnombudsmannen) som nationell minoritet. Det betyder att du ska kunna vara trygg med att vara öppen med att du är rom, jude, same, sverigefinne eller tornedaling.

  • Du har rätt att känna till dina rättigheter. Det betyder att kommuner och myndigheter ska informera dig om vilka rättigheter du har.

  • Du har rätt att utveckla din kultur och ditt minoritetsspråk. Om du går i skolan ska du kunna få undervisning i ditt minoritetsspråk även om du inte pratar språket hemma eller kan språket sedan innan. Du har rätt till modersmålsundervisning även om du är den enda eleven i skolan som vill ta del av det.

  • Du ska kunna vara delaktig och ha inflytande i samhället. Du har möjlighet att påverka i din kommun eller hos en myndighet. Det kan till exempel handla om vad skolan ska köpa in för material eller hur en myndighet ska arbeta för att lyfta frågor som unga nationella minoriteter tycker är viktiga.


    Läs mer om din rätt att utveckla ditt nationella minoritetsspråk hos Skolverket (Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk - Skolverket).

Läs mer om dina rättigheter i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på svenska (Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2019:938 - Riksdagen) eller några av de nationella minoritetsspråken (Här hittar du lagen översatt - Minoritet.se).

Sidan uppdaterad 2021-11-23