Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Samer

Vill du svara på frågelistan Samisk migration och förflyttningar?

[2019-12-06] I Isofs samlingar finns tusentals berättelser som handlar om flyttar och rörelse mellan olika platser. Nu vill Isof, i samarbete med stiftelsen Gaaltije och stiftelsen Ájtte, särskilt uppmärksamma ...
Samiska emigranter fotograferade vid ankomsten till Ellis Island i Amerika någon gång mellan år 1905 och 1914. Foto:August Sherman/The New York Public Library (CC Public Domain).

Språkprojekt för de yngsta

[2019-11-20] I Kiruna har Sameföreningen startat upp ett språkprojekt för de allra yngsta. Syftet är att erbjuda en arena för samiskan i tidig ålder. Träffarna har olika teman, senast var det sagoläsning.
Anna Inga läser en bok på nordsamiska om Sune för barnen. Foto: Malin A Junkka

Sametinget ska ta fram handlingsprogram

[2019-11-14] Regeringen har i dag, 14 november, gett Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

Nu ska de samiska språkens behov kartläggas

[2019-11-13] Den 12-14 november 2019 samlas ett 50-tal språkintresserade samer i Luleå för att tillsammans kartlägga de samiska språkens nuläge och behov.

Året som öka medvetenheten om urbefolkningars språk

[2019-11-07] Urfolksspråkåret 2019 ska öka medvetenheten om urbefolkningars språk världen över och på Sametinget och Samiskt språkcentrum finns hopp om ett stort genomslag.

Ny app för minoritetsspråk tas fram

[2019-10-29] Om två år kommer en ny app som ska göra det möjligt att lära sig olika minoritetsspråk på ett lättsamt sätt.

Språkkafé under samiska språkveckan

[2019-10-14] Vecka 43 är utnämnd till samisk språkvecka och många språkarrangemang kommer anordnas denna vecka runt om i Sverige och i Norge. Nu bjuder Samiskt språkcentrum in till samiskt språkkafé.  
Urfolksspråkåret 2019 ska öka medvetenheten om urbefolkningars språk världen över.

Det handlar om att ta tillbaka något som tagits ifrån en

[2019-10-14] Vem, vad, var, hur och när. Det är grammatikgenomgång av frågeord på studiecirkeln i sydsamiska på Södermalm i Stockholm. Bakom initiativet står Sameföreningen i Stockholm. 
Anna Maria Modée och Sebastian Björkman läser en sydsamisk kurs. Foto: Karin Skoglund

Sametinget överlämnar skuggrapport

[2019-10-10] I dag överlämnar Sametinget sin skuggrapport till Europarådets granskande expertkommitté som just nu granskar hur Sverige uppfyller sina åtaganden under den europeiska stadgan om landsdels- och min...
Landskap i höstskrud. Foto: Sametinget

Vætnoe för psykisk ohälsa

[2019-10-08] Kan slöjden få dig att må bättre? I samarbete med Gaaltije anordnar Region Jämtland Härjedalen en kurs för dem som vill utforska slöjd som ett sätt att uppnå och upprätthålla psykisk hälsa.