Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Samer

Lycksele planerar för samisk förskola

[2019-04-08] Lycksele fortsätter satsa på samisk undervisning. Hösten 2019 hoppas man kunna öppna kommunens första samiskspråkiga förskoleavdelning.

För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

[2019-06-19] Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige.

Sametinget begär sanningskommission av staten

[2019-06-12] Nu har Sametinget slutligen bestämt sig – i dag lämnades en formell begäran till regeringen om en samisk sanningskommission.

Vi ska bara ta av räntan, så lyder den samiska filosofin

[2019-05-03] Möt teaterchefen Leif Stinnerbom som identifierar sig som same, uppvuxen i Arvika och verksam i Sunne.

Lägesrapport samiska språken

[2019-04-09] Sametinget har överlämnat den nionde lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen.

Förslag: Inrätta två nya språkcentrum

[2019-04-05] Sametinget har lämnat en redovisning till regeringen om formerna för hur  verksamheten för Samiskt språkcentrum kan utvecklas för att främja fler samiska språk.

Sagoläsning på samiska

[2019-03-26] Det blir spännande sagoläsning på lule- och nordsamiska på barnbiblioteket på Mötesplatsen i Luleå.  

Året som öka medvetenheten om urbefolkningars språk

[2019-03-19] Urfolksspråkåret 2019 ska öka medvetenheten om urbefolkningars språk världen över och på Sametinget och Samiskt språkcentrum finns hopp om ett stort genomslag.

Första konstboken på sydsamiska

[2019-03-13] Faamoe är titeln på den första konstboken på sydsamiska och den första boken om en sydsamisk konstnär. Den lanseras vid Littfest i Umeå under FN:s urfolksspråkår.

Nylansering av Sametingets ordboksapp

[2019-03-11] Samiskt språkcentrum har släppt en ny version av Sametingets digitala ordbok. Den finns både som app och webbordbok på Sametingets hemsida.

Avtalet som ska stärka scenkonsten

[2019-02-12] Riksteatern Norrbotten, Region Norrbotten och Riksteatern har tecknat en överenskommelse för att stärka nationella minoriteters och det samiska urfolkets scenkonst.