Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Samer

Girjas vann mot staten

[2020-01-23] Högsta domstolen (HD) slår fast i sin dom att samebyn har denna rätt som en följd av urminnes hävd. Samebyn Girjas får därmed upplåta småviltsjakt och fiske utan statens samtycke.

Samisk konst visas upp med start på nationaldagen

[2020-01-22] Vårens videogudprogram har premiär på samernas nationaldag den 6 februari. Programmet tar tematisk avstamp i fem konstnärer med samisk bakgrund.
Den 6 februari firas den samiska nationaldagen. Foto: Malin A Junkka

Vill du svara på frågelistan Samisk migration och förflyttningar?

[2019-12-06] I Isofs samlingar finns tusentals berättelser som handlar om flyttar och rörelse mellan olika platser. Nu vill Isof, i samarbete med stiftelsen Gaaltije och stiftelsen Ájtte, särskilt uppmärksamma ...
Samiska emigranter fotograferade vid ankomsten till Ellis Island i Amerika någon gång mellan år 1905 och 1914. Foto:August Sherman/The New York Public Library (CC Public Domain).

Språkprojekt för de yngsta

[2019-11-20] I Kiruna har Sameföreningen startat upp ett språkprojekt för de allra yngsta. Syftet är att erbjuda en arena för samiskan i tidig ålder. Träffarna har olika teman, senast var det sagoläsning.
Anna Inga läser en bok på nordsamiska om Sune för barnen. Foto: Malin A Junkka

Sametinget ska ta fram handlingsprogram

[2019-11-14] Regeringen har i dag, 14 november, gett Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

Nu ska de samiska språkens behov kartläggas

[2019-11-13] Den 12-14 november 2019 samlas ett 50-tal språkintresserade samer i Luleå för att tillsammans kartlägga de samiska språkens nuläge och behov.

Året som öka medvetenheten om urbefolkningars språk

[2019-11-07] Urfolksspråkåret 2019 ska öka medvetenheten om urbefolkningars språk världen över och på Sametinget och Samiskt språkcentrum finns hopp om ett stort genomslag.

Ny app för minoritetsspråk tas fram

[2019-10-29] Om två år kommer en ny app som ska göra det möjligt att lära sig olika minoritetsspråk på ett lättsamt sätt.

Språkkafé under samiska språkveckan

[2019-10-14] Vecka 43 är utnämnd till samisk språkvecka och många språkarrangemang kommer anordnas denna vecka runt om i Sverige och i Norge. Nu bjuder Samiskt språkcentrum in till samiskt språkkafé.  
Urfolksspråkåret 2019 ska öka medvetenheten om urbefolkningars språk världen över.

Det handlar om att ta tillbaka något som tagits ifrån en

[2019-10-14] Vem, vad, var, hur och när. Det är grammatikgenomgång av frågeord på studiecirkeln i sydsamiska på Södermalm i Stockholm. Bakom initiativet står Sameföreningen i Stockholm. 
Anna Maria Modée och Sebastian Björkman läser en sydsamisk kurs. Foto: Karin Skoglund