Artiklar
Illustration: Geektown

Checklista-före samråd

 • Har ni bestämt vilka som ska bjudas in till samrådet?
 • Har deltagarna fått dagordningen och relevant material i god tid innan mötet?
 • Har dagordning tagits fram tillsammans med, eller med delaktighet från, deltagare från nationella minoriteter?
 • Har ni beslutat om, förankrat och kommunicerat samrådets syfte?
 • Har ni tydliggjort vilken möjlighet till inflytande som samrådet har i olika frågor?
 • Ska ni genomföra ett gemensamt samråd för samtliga fem minoriteter, eller separata samråd för varje minoritetsgrupp?
 • Ska samrådet vara öppet för vem som helst att delta, eller en sluten arbetsgrupp med fasta deltagare?
 • Har ni identifierat processer eller frågor som ni behöver ge nationella minoriteter inflytande i?
 • Har ni anpassat tid och plats för samrådet så att deltagare från nationella minoriteter har så goda förutsättningar som möjligt att vara med?
 • Har ni bjudit in till samråd genom information i flera forum och kanaler?
 • Har ni kontaktat föreningslivet och befintliga forum för inflytande i er egen organisation, till exempel funktionsrättsråd, pensionärsråd eller ungdomsråd?  
 •  Har ni möjliggjort för barn och ungas inflytande och delaktighet?

 

Sidan uppdaterad 2024-01-25