Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Sverigefinnar

Kuusi Palaa – en finskakurs på Instagram

[2019-10-07] En kurs som du inte behöver släpa med dig tunga böcker under armen till, utan kan avnjuta exakt var du vill via din telefon. Så beskriver Sverigefinska ungdomsförbundet sin nya språkkurs på Instagram.  
Syftet med projektet är att sverigefinska unga, men också större publiken, får möjligheten att lära sig grunderna i nationella minoritetsspråket finska på ett tillgängligt sätt.

Samråd med barn ger lyckade resultat

[2019-09-27] Skellefteå kommun och samordnaren Ulla-Maija Pesola fortsätter att utveckla samråden för barn. Efter barnens önskemål om inköp av finska barnböcker har användandegraden på biblioteket ökat rejält.
Nu finns böcker som de finska barnen själva har önskat på Skellefteå stadsbibliotekt. Foto: Ulla-Maija Pesola

Tillskott till finskaundervisningen

[2019-09-26] Nu har UR ett nytt radioprogram på finska att användas i modersmålsundervisningen för högstadiet! Ajankohtaista suomeksi tar upp aktualiteter och minoritetskultur på ett sätt som ger elever i årsku...
Det nya radioprogrammet kan användas i undervisning för högstadiet. Foto: UR

Vem blir årets Sverigefinne?

[2019-09-17] Nu är det dags att nominera årets Sverigefinnar. Sisuradio efterlyser personer som under det gångna året lyft fram den sverigefinska minoriteten.
Programledare för Årest Sverigefinnar 2019 är Virpi Inkeri och Cary Ylitalo. Foto: Sammy Steen

Sverigefinnarnas röst i etern fyller femtio

[2019-08-22] Ett halvt sekel har gått sedan den första finskspråkiga riksredaktionen på Sveriges Radio bildades och fröet till den egna kanalen Sisuradio såddes.
Eeva Lindh började arbeta på Sveriges Radio 1967. Foto: Victoria Rixer

Nu knyts projekt ihop i slutseminarium

[2019-08-16] Gävle är en av de kommuner som deltagit i ett projekt som går ut på att öka den finska språk- och kulturkompetensen bland vård- och omsorgspersonal. Nu är det dags för slutseminarium.  
Eeva Östberg, Teija Pettersson och Kerstin Weivert, Gävle kommun, har deltagit i projektet som nu ska avslutas. Arkivfoto: Malin A Junkka

Sverigefinska Riksförbundet: Minoritetslagen bör innehålla sanktioner

[2019-06-24] Sverigefinska Riksförbundet ser positivt på den senaste tidens utveckling på det minoritetspolitiska området men poängterar att det är av yttersta vikt att utvecklingen fortsätter i minst lika rask...

Stort intresse för finskan i Tierp: Personal och chefer är av yttersta vikt

[2019-06-12] Tierps kommun är en finsk förvaltningskommun sedan 2010. Trots detta var det endast 17 barn i kommunens förskola/skola som hade finska som modersmål 2015. I dag har intresset ökat enormt.

Virtual reality i Hallstahammar

[2019-06-05] I sommar kommer 6 ungdomar med sverigefinskt påbrå få komma i kontakt med sitt kulturarv genom ett sommarjobb där de får vara äldre personers ögon ut i samhället och filma VR upplevelser åt dem.

Södertälje får sverigefinskt kulturcentrum

[2019-05-13] I höst öppnar Sverigefinskt kulturcentrum i Södertälje. 

FINNDrama firar 10 år

[2019-04-18] I år fyller FINNDrama 10 år. Det uppmärksammas bland annat genom ett seminarium som hålls den 6 maj i Stockholm.