Artiklar

Handbok för kommuner och regioner

Handboken är tänkt att vara ett stöd i kommuners och regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter. I boken varvas information om den reviderade lagstiftningen, teori och goda exempel. 

 

Handboken finns även att ladda ner som PDF med klickbara länkar eller att beställa som i tryckt format. De senaste uppdateringarna finns dock inte i den tryckta versionen.

Sidan uppdaterad 2024-02-22