Artiklar

Kampanjen Jag är rom!

Länsstyrelsen Stockholm har haft i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism i dag. Nu finns den samlad här på minoritet.se.

I uppdraget ingick att anordna riktade informationsinsatser på lokal och nationell nivå som samlar romska barn och unga och synliggör frågan bland relevanta aktörer, samt lämna förslag på ytterligare åtgärder för att motverka romska barns och ungas utsatthet för antiziganism.

Länsstyrelsens redovisning av uppdraget kan du läsa här samt enkätundersökningen Stolt men ofta otrygg Stolt men ofta otrygg - En undersökning om unga romers upplevelser av trygghet och tillgång till sina rättigheter (minoritet.se).

Som en del i uppdraget togs webbplatsen Jag är rom! fram tillsammans med en grupp unga romer och modersmålslärare och i samråd med Forum för levande historia och Barnombudsmannen. Jag är rom! fanns tillgänglig under 2021 och här kan du hitta samlad information från webbplatsen.

Sidan uppdaterad 2021-11-23