Artiklar
Illustration: Geektown

Så kan ni göra steg för steg

Den här delen av metodstödet ger konkreta tips, råd och exempel på hur du och din organisation kan ta er an det praktiska arbetet med strukturerad dialog genom samråd.

Meningen är att ni ska kunna plocka delar som passar era behov och förutsättningar. De tre faserna, före, under och efter ska ses som en process som hänger samman. Det som kommer ut från ett samråd i form av frågor, förslag och idéer om förbättring blir en del i planeringen av nästa samråd.

Den process som gäller för vuxna gäller även för barn och unga, men behöver anpassas utifrån deras särskilda behov och förutsättningar. Därför finns det ett särskilt avsnitt kopplat till varje fas som ger tips på hur man kan tänka när det gäller inflytande för barn och unga.

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24