Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Romer
Foto iStock.

Ny rapport om romskt liv i Malmö

[Romer] Romskt informationscenter och Malmö universitet har släppt en studie om erfarenheter av att leva som rom i Malmö.
Foto: iStock

Unga romska deltagare sökes

[Romer] Just nu söker MUCF i samarbete med GRIF (Gävleborgs Romska Internationella Förening) unga romer mellan 15–25 år som vill bli ambassadörer för att skapa en utställning om romsk historia.
Skärmklipp från Isofs webbplats.

Ny utställning om romska språket

[Romer] Nu går det att kostnadsfritt beställa en utställning om det romska språket och dess historia från Språkcentrum romska.
Museipedagogen Erik Gunnarsson visar utdrag från den första noteringen av resande i Sverige år 1512 under en stadsvandring i Gamla stan, Stockholm. Foto: Karin Skoglund.

Ny ljudvandring om resandes historia i Stockholm

[Romer] Stadsmuseet i Stockholm har lanserat en nyproducerad ljudvandring om resandes historia i Stockholm.
Valeria Redjepagic, projektledare för Romska och Resande studenter i Norden samt arbetar med romsk inkludering i Trollhättans kommun. Foto: Leonarda Arcidiacono.

Studentnätverk för romska och resandestudenter i Norden

[Romer] Projektet som går under namnet: Romska och Resande studenter i Norden upprättades med syftet att skapa en mötesplats för romska studenter.
Från vänster Gunilla Stenberg, Joel Johansson och Klara Nygren på Hälsinglands museum. Foto: Karin Skoglund.

Vi vill nå romer genom kulturaktiviteter

[Romer] Hudiksvalls kommun arbetar idag genom Hälsinglands museum med den romska minoritetens kultur och historia, men det saknas romsk organisering i kommunen. 

Ny årsrapport för romsk inkludering 2023

[Romer] Länsstyrelsen i Stockholm är klar med sin tolfte årsrapport inom uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering.

Senaste numret av Drabbikan ute

[Romer] Här kan du läsa det senaste numret av tidningen Drabbikan som ges ut av Frantz Wagnersällskapet som verkar för att bland annat revitalisera svensk romani och lyfta resandefolkets kultur och histori...
Foto: IStock

Barn och unga i fokus på Internationella Romadagen i Göteborg

[Romer] I år uppmärksammar Göteborg den Internationella Romadagen på ett märkbart sätt. Till exempel serverar för-och grundskolorna romsk mat för sina elever. På eftermiddagen blir det flagghissning och bl...
Från vänster: Sebastian Casinge, Gunilla Stenberg, Carl-Anders Skoglund, Joel Johansson och Klara Nygren. Foto: Karin Skoglund.

Hälsinglands museum lyfter romskt kulturarv

[Romer] Hälsinglands museum har under 10 års tid arbetat med och uppmärksammat den romska minoritetens historia och kulturarv.