- Aaron Isaacs skola är en av de få återkommande verksamheter som är öppna för alla och kan fungera som inträdesbiljetten till ett judiskt liv för de som inte har något annan väg in, säger Szilvi Somlai, utbildningsansvarig. Foto: John Gradowski

Aaron Isaacs skola – den judiska ”söndagsskolan”

Ljuset släcks, barnen sitter på golvet och en av lärarna tänder det flätade ljuset. Det är Havdalaceremoni i den judiska ”söndagsskolan”, Aaron Isaacs skola (AIS).

Havdala (separation) är en ceremoni som avslutar den judiska sabbaten på lördag kväll efter solnedgången och markerar skillnaden mellan sabbaten och de övriga veckodagarna.

Fast nu är det söndag och ett 30-tal barn (av totalt 45 inskrivna), 2–10 år indelade i tre grupper som leds av sammanlagt sex pedagoger, reser sig efter ceremonin och går till sina respektive rum där de utifrån sin ålder undervisas efter en särskild läroplan där lektionen är planerad och anpassad efter gruppen och dess behov.

Efter några års uppehåll gjorde AIS en omstart i slutet av 2016. Syftet är att välkomna familjer, oavsett hur de definierar sin judiska identitet, att hitta sin väg in i det judiska livet.
- Det finns många olika judiska familjekonstruktioner i Stockholm. En del familjer väljer att låta sina barn gå på Hillelskolan (judiska förskolan och skolan), andra gör det inte. En del håller på judiska traditioner hemma, en del gör inte det. Andra föräldrar och barn känner sig trygga med sin judiska identitet, medan andra försöker hitta en väg in i församlingslivet som inte är religiös. Det är den vägen vi erbjuder på AIS, säger Szilvi Somlai, utbildningsansvarig för AIS.

Den 90 minuter långa undervisningen, egentligen ett missvisande ord eftersom det mer handlar om att på ett lekfullt sätt lära sig om judendom, inleds i den äldsta åldersgruppen med att barnen får berätta om vad de gjorde under novemberlovet som i tid nästan sammanföll med två stora judiska högtider Rosh Hashana (nyåret) och Jom Kippur (försoningsdagen). Barnen har svårt för att svara på frågan vilket år vi lever i nu enligt judisk tideräkning (5780). Därefter berättar de två lärarna om hur jordens skapelse beskrivs i Toran (de fem Moseböckerna) för att snabbt ge en förenklad version, mer anpassad för barn. Nu börjar barnen bli rastlösa och det är dags för en fikapaus.

Philip har två barn, Léonie, 5 år och Astrid, 4 år. Ingen av dem deltar i några andra judiska aktiviteter förutom AIS.    
-  AIS är viktigt för att det ger våra barn en starkare koppling till det judiska, för att skapa en stark identitet och tillhörighet för dem långsiktigt, säger Philip. Jag är jätteglad för att AIS finns, som en "reinkarnation" av gamla rellen (religionsskolan) som jag själv var med på när jag var liten. Hoppas verkligen att AIS får finnas kvar i många år.

Philip är mycket nöjd med undervisningen. Tidigare år har barnen varit i "bebisgruppen". Lärarna har varit väldigt hängivna, snälla och duktiga med barnen. Efter i somras har båda barnen flyttat upp en åldersgrupp.
- Då är vi som föräldrar inte med, men barnen verkar väldigt nöjda och glada.

Under tiden barnen är i sina respektive grupper ges föräldrarna, vid sex till åtta tillfällen under läsåret, möjlighet att lyssna till olika föreläsare och delta i samtal kring intressanta judiska ämnen.
   Efter pausen får barnen med hjälp av klistermärken para ihop olika skeenden av skapelseberättelsen dag för dag: Dag 1: ljuset. Dag 2: Himmel och hav. Dag 3: Växter och örter. Dag 4: Sol och måne. Dag 5: Havsdjur och fåglar i himlen. Dag 6: Alla djur på jorden samt människorna. Dag 7: Då vilade gud (sabbaten).

Lektionen avrundas med berättelsen om Adam och Eva, ormen, kunskapens träd och barnen får svara på frågor kopplade till berättelsen.

De flesta av församlingens aktiviteter är anpassade till de behov som församlingsmedlemmar har. Szilvi Somlai menar att det då, i en sekulariserad värld där många medlemmar (och även många potentiella medlemmar) lever i blandäktenskap och har mindre intresse för det religiösa och mer för det kulturella/traditionella, blir otroligt viktigt att ha icke-religiösa och välkomnande verksamheter där alla har lika värde oavsett vilken judisk inriktning de identifierar sig med – om alls.
- AIS är en av de få återkommande verksamheter som är öppna för alla och kan fungera som inträdesbiljetten till ett judiskt liv för de som inte har något annan väg in. Många av barnen testar sommarkolonin Glämsta när de uppnått rätt åldern. Det beror ofta på att de känner sig trygga bland sina vänner från AIS. Jag tycker att det gör AIS till en av våra viktigaste verksamheter.

AIS är självfinansierad, inga statsbidrag utgår. Kostnaden beräknas per familj och varierar från 1 000 kronor per läsår. om båda föräldrarna är medlemmar i Judiska Församlingen, till 4 000 kronor om ingen av föräldrarna är medlemmar.   

Fotnot: 1774 kom Aaron Isaac till Sverige från Tyskland. Han var den första juden som fick bosätta sig i Sverige utan att konvertera till kristendomen.

JOHN GRADOWSKI

 

 

Sidan uppdaterad 2019-12-02