Unga vill göra sina röster hörda

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Det visar en rapport från MUCF.

Samtidigt upplever de att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. I praktiken deltar unga sällan i beslutsprocesserna. Det visar MUCF:s nya rapport, som fokuserar på ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå.

Rapporten bygger på resultat från tre enkätundersökningar: MUCF:s nationella ungdomsenkät, myndighetens attityd- och värderingsstudie samt en enkät till Sveriges kommuner och regioner som MUCF har gjort i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Ungas politiska deltagande 2019. Rapporten baserar sig också på 24 fokusgruppsintervjuer med unga och tjänstepersoner från olika delar av landet.

Ladda ner rapporten och läs mer om resultaten, framgångsfaktorer, hinder och utmaningar. I rapporten kan du också ta del av MUCF:s förslag för att ökas ungas inflytande.

Länk till MUCF och SKR:s rapport Ungas Inflytande - Ungas inflytande i den lokala beslusprocessen

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-12-11