Dragkamp om nya Förintelsemuseet

Förra året tillsatte regeringen utredningen Ett museum om Förintelsen. Den fick i uppgift att lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. Startdatum föreslås bli i januari 2022. Men i vilken stad ska det nya museet placeras? Det pågår just nu en dragkamp mellan Stockholm och Malmö, där politiker i de respektive städerna framhäver sina fördelar.

I utredningen sägs ingenting om var museet bör uppföras. Huvudförslaget är att det etableras i form av en ny, fristående myndighet med en egen styrelse.

Alternativt kan museet kan inrättas inom en befintlig museimyndighet. Utredningen föreslår också att en ny museibyggnad uppförs och listar de kriterier som måste tillgodoses – museet ska locka många besökare, orten bör ha historisk anknytning och platsen ska ha närhet till akademiska lärosäten som museet kan samarbeta med. Just den akademiska närheten är något Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, framhäver för att locka museet till sig.
- Hela vår region skulle gynnas av ett statligt museum och närheten till universiteten både i Malmö-Lund och Öresundsregionen gör att museet kan få en stark forskningsanknytning här.

Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholm, säger att det är viktigt att ett museum om Förintelsen blir en självständig, stark och långsiktig kunskapsinstitution.
- Stockholm har en stor kompetens på kultur- och museiområdet och kan ta sig an det viktiga uppdraget att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att för barn och unga kan museet bli ett betydelsefullt komplement till skolans undervisning och uppskattat av många lärare i regionen.
- Det kan också bli ett komplement till våra satsningar i kulturen, med bland annat utställningar och program såsom ”Speaking Memories” på Malmö Museer, ”Jag kom ensam” på Malmö stadsarkiv och ”Ögonvittnen” på Malmö stadsteater.

När Malmö stad, för någon vecka sedan, lämnade in en ansökan om att få härbärgera museet tryckte man på att i Malmö finns många platser med anknytning till Förintelsen.
– Malmö har en stark anknytning till Förintelsen. Det var hit cirka 8 000 danska judar tog sin tillflykt från nazisterna 1943, och nästan 30 000 överlevande anlände med vita bussarna från de tyska koncentrationslägren 1945. Malmö blev en hoppets hamn och har fortsatt vara det för många människor som flytt undan krig och förtryck sedan dess, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Lunds ledande politiker ställer sig bakom Malmö, de menar också att Skåne har en historisk koppling till Förintelsen.
- Om vi ser bortom pandemin, så har Stockholm en stor mängd besökare, svenska och internationella. Många skolklasser från hela Sverige besöker huvudstaden, och om museet var här kunde det vara en naturlig del i programmet. Stockholm är bra på besöksverksamheter av denna typ och har både infrastrukturen och kunnandet, säger Jonas Naddebo.

Enligt Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd, bör inte museet placeras i en speciell stad. Han kommenterar utredningen i ett pressmeddelande: ”Minnet av Förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Ett nytt centralt museum i exempelvis Stockholm blir dels mycket kostsamt, dels så riskerar museets viktiga uppdrag att aldrig kunna uppnås. Ska kunskapen om Förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet.” Jonas Hellberg föreslår i stället att staten ger ett anslag och uppdraget till landets 24 länsmuseer att bedriva verksamheten.

Judiska Centralrådet i Sverige tar inte ställning i frågan om var museet ska lokaliseras. Centralrådet skriver i ett yttrande: Judiska Centralrådet ställer sig bakom utredningens förslag om att en ny byggnad bör uppföras för museet. Det ger möjlighet till en utformning som kan öka det publika intresset. Judiska Centralrådet stödjer vidare utredningens förslag att museet bör finnas på en plats med en för sammanhanget historisk betydelse samt med närhet till ett eller flera lärosäten för att skapa optimala förutsättningar för en stark forskningsmiljö.

John Gradowski

Sidan uppdaterad 2020-10-27