Artiklar
Foto: Svante Tideholm

Appen Knacka på - nu på fler samiska språk

Som final på Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku - Samisk språkvecka 2020 så lanserades den uppdaterade appen Sápmi Knacka på!

Samiskt språkcentrum har i samarbete med Alfabeta Bokförlag översatt och spelat in röster till den populära barnboks-appen Sápmi Knacka på! 
 
Sedan 2015 har Anna-Clara Tidholms populära barnbok Knacka på! funnits som app med nord-, lule- och sydsamiska röster och texter. Nu uppdateras den med pitesamiska och umesamiska.
- Det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda appen på alla fem samiska språk. Vi vet att appen är populär bland små barn och den kan också vara till nytta för föräldrar och andra som håller på att lära sig samiska, säger Ingegerd Vannar, tf språkchef på Sametinget och arbetsledare på Samiskt språkcentrum i ett pressmeddelande.
 
- Vi hoppas att appen kan bidra till att motivera och hjälpa blivande talare av pite- och umesamiska, säger Anders Östergren Njajta, språkkonsulent på Samiskt språkcentrum.
Samiskt språkcentrum arbetar med revitalisering av de samiska språken.

Barn och unga är prioriterade och översättningarna i appen Sápmi Knacka på! ingår i metodutvecklingsarbetet för att alla ska ha tillgång till sitt eget språk under alla perioder av livet. Barnen är vår framtid och appen är ett lättsamt och roligt sätt att få tillgång till sitt eget hjärtespråk.
- Äntligen en app för barn på umesamiska, utropar småbarnsföräldern och läraren i umesamiska Sara Helén Persson i Gávtjávrrie/Ammarnäs, det finns så lite för våra barn på de minsta samiska språken så Sápmi Knacka på! är ett välkommet lyft.
 
Appen finns tillgänglig för gratis nedladdning på App Store från och med den 23 oktober.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2020-10-26