Artiklar
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild: Johan Jeppsson

NTRI – nätverket för tjänstepersoner för romsk inkludering

NTRI är nätverket för nationella tjänstepersoner för romsk inkludering och är öppet att ansluta sig till. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, kunskap och att samverka. 

Nätverket är till för tjänstepersoner som arbetar med romsk inkludering, initiativet kommer från tjänstepersoner inom flera kommuner.

I dagsläget är följande kommuner med i nätverket: Borås stad, Eskilstuna kommun, Göteborgs stad, Haninge kommun, Helsingborgs stad, Huddinge kommun, Malmö stad, Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning och Socialförvaltning utifrån respektive brobyggaruppdrag, Uppsala kommun.

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, kunskap och att samverka. Under året har flera av kommunerna i nätverket gemensamt uppmärksammat romska minnes- och högtidsdagar, ett arbete som fortsätter framöver. Intentionen är att stärka arbetet med romsk inkludering i Sverige såväl individuellt och strukturellt som diskursivt samt skapa en kunskapsbank från arbetet på kommunal nivå.

Nätverket är öppet att ansluta sig till för tjänstepersoner i Sverige som arbetar med eller håller på att bygga upp sitt arbete med romsk inkludering.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-09-29