Publicerad 2020 Broschyr/folder PDF Tryck

Nationella minoriteter - delaktighet - inflytande - samråd

Representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare delar med sig av frågor om inflytande, delaktighet och samråd i denna broschyr.

I broschyren intervjuas experten i mänskliga rättigheter, Elisabeth Abiri om vad rätten till inflytande och delaktighet faktiskt betyder, Luleå kommun om sitt systematiska arbete med delaktighet för nationella minoriteter, Gävle kommun om hur de arbetar med att involvera barn och unga och Kulturrådet om hur minoriteterna är med i planeringen av samråd. Broschyren innehåller också intervjuer med minoritetsrepresentanter i Gällivare kommun och intervjuer med Länsstyrelsen i Skåne län och region Skåne som samarbetar kring samråd för de nationella minoriteterna.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29