Publicerad 2019 Broschyr/folder PDF Tryck

Arbetar din kommun rättighetsbaserat?

Det här är en kort och informativ broschyr om rättighetsbaserat arbete för att främja nationella minoriteters rättigheter i kommuner.

Utifrån minoritetslagen är nationella minoriteter rättighetsbärare och kommuner och andra offentliga aktörer är skyldighetsbärare. Skyldighetsbärare är ansvariga för att nationella minoriteters rättigheter respekteras, skyddas och infrias. Hur kan då detta göras? I broschyren kan du läsa om vad ett rättighetsbaserat arbetssätt är och vad det innebär.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29