Publicerad 2018 Häfte PDF Tryck

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med författningskommentarer.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i dess helhet med författningskommentarer till samtliga bestämmelser i praktiskt format.

I häftet presenteras lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i dess helhet med författningskommentarer till samtliga bestämmelser. Kommentarer till paragraferna är hämtade ur proposition 2008/2009:158 Från erkännande till egenmakt och proposition 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik. I häftet finns även bestämmelser och författningskommentarer i skollagen (2010:800) vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk och socialtjänstlagen (2001:453) om personal med kunskaper i minoritetsspråken.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29