Publicerad 2019 Broschyr/folder PDF Tryck

Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitet

Hur är det att tillhöra en nationell minoritet och hur ser olika generationer på sin nationella minoritetsidentitet? I broschyren delar fem familjer med sig av personliga berättelser om språk, kultur och identitet.

En sverigefinsk familj berättar till exempel om nyttan av att ha två språk och en samisk familj om kampen för sitt modersmål. En judisk, tornedalsk och romsk familj berättar också om sina relationer till sitt språk och sin kultur.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29