Publicerad 2022 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2021

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport ger myndigheterna en samlad bild av minoritetspolitikens utveckling under 2021.

I rapporten redovisas utvecklingen utifrån minoritetspolitikens tre delområden; diskriminering och utsatthet, språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet. Kommuner och regioners arbete med minoritetspolitiska mål och riktlinjer redovisas också i rapporten.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Sidan uppdaterad 2023-05-29