Publicerad 2018 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2017

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport beskriver myndigheterna utvecklingen under 2017.

I rapporten redovisas utvecklingen utifrån minoritetspolitikens tre delområden; diskriminering och utsatthet, språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet. I rapporten belyses särskilt förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i jämförelse med resultaten från 2014. I rapporten uppmärksammas även möjligheter och utmaningar som finns för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Sidan uppdaterad 2023-05-29