Publicerad 2010 Broschyr/folder PDF

Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter

Hur kan minoritetslagens bestämmelser genomföras i praktiken? I denna skrift presenteras ett antal sådana inspirerande exempel.

Broschyren ger tips och inspiration på hur man kan arbeta med de nationella minoriteternas rättigheter. Bland annat ges exempel från ett trespråkigt äldreboende i Gällivare, en samisk förskola i Bergs kommun och hur den sverigefinska förvaltningskommunen Södertälje arbetar. Det ges också tips på hur man kan komma igång med minoritetsarbetet.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

Sidan uppdaterad 2023-05-29