Publicerad 2019 Bok PDF Tryck

Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av minoritetslagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med rådgivning och information. Handboken har tillkommit som en del i detta uppdrag.

Syftet med handboken är att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter och att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.
Handboken innehåller en översikt över den nationella minoritetslagstiftningen, romsk inkludering och mänskliga rättigheter och vad minoritetslagen innebär i praktiken samt presenterar tips och länkar för vidare läsning.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29