Publicerad 2020 Broschyr/folder PDF Tryck

Romsk inkludering i praktiken

I denna broschyr finns erfarenheter av hur kommuner arbetat med regeringens strategi för romsk inkludering.

I broschyren ges exempel på hur arbetet med romsk inkludering kan se ut i praktiken samt vilka framgångar och utmaningar som finns. Arbetet beskrivs utifrån strategins olika verksamhetsområden; utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29