Publicerad 2017 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2016

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport beskriver myndigheterna utvecklingen under 2016.

Rapporten har särskilt fokus på service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk. I rapporten berörs särskilt paragraferna 3, 4, 5 och 18 i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget)

Sidan uppdaterad 2023-05-29