Publicerad 2023 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2022

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport ger myndigheterna en samlad bild av utvecklingen under 2022. 

I rapporten redovisas utvecklingen utifrån minoritetspolitikens tre delområden; diskriminering och utsatthet, språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet. I rapporten görs jämförelser mellan åren 2019 och 2022, och fokus ligger framför allt på kommuner och regioners arbete.

Sidan uppdaterad 2024-03-27