Publicerad 2022 Broschyr/folder PDF Tryck

Har du koll på minoritetslagen? Öka dina kunskaper om nationella minoriteters rättigheter med vår webbutbildning!

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget tagit fram en webbaserad utbildning som ger grundläggande kunskap i vad minoritetslagen innebär samt tydliggör vilket ansvar kommuner, regioner och myndigheter har på området.

Utbildningen vänder sig till verksamma inom kommuner, regioner och myndigheter men är tillgänglig för alla att ta del av.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-08-21