Artiklar
Foto: Per Gunnarsson

Hur har läroplaner påverkat den samiska identiteten?

Charlotta Svonni vid Umeå universitet undersöker i en ny avhandling vilken inverkan nomad- och sameskolans läroplaner har haft på identitetsskapande för samer.

Studien utgår från läroplaner för nomad- och sameskolan från 1950-talet till 2010-talet. Hon har studerat vilket syfte och målsättning som fanns för utbildningen för samer enligt läroplansdirektiven. På universitetets hemsida säger hon:

– Min undersökning visar att nomad- och sameskolan, från 1950-talet till 2010-talet, har förändrats från att ha varit en utbildningsinrättning som syftade till att förse elever med undervisning för ett kommande liv inom ett samiskt renskötarsamhälle, till att bli en skolform som riktade sig mot en bredare samisk gemenskap, men där undervisningsinnehållet samtidigt reducerats och inriktats mot samiska språk, säger Charlotta Svonni.

Läs mer på Umeå universitets webbplats:

Hur påverkas den samiska identiteten av läroplaner? (umu.se)

Här kan du läs avhandlingen:

Utbildning för samer: Ambitioner och praktiker i nomad- och sameskolan från 1950-tal till 2010-tal

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-10-02