Publicerad 2024 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2023

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport ger myndigheterna en samlad bild av utvecklingen under 2023. 

I rapporten redovisas utvecklingen utifrån minoritetspolitikens tre delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet, samt språk och kulturell identitet. I rapporten görs jämförelser bakåt i tiden. Fokus i år ligger framför allt på diskriminering och utsatthet samt statliga myndigheters insatser.

Sidan uppdaterad 2024-03-27