Publicerad 2015 Bok PDF Tryck

Antiziganismen i Sverige - lärarhandledning.

Lärarhandledning till arbetet med skolboken Antiziganismen i Sverige

Lärarhandledningen till skolboken Antiziganismen i Sverige ger verktyg för att diskutera frågor om antiziganism. Den och är tänkt att bidra till att elever ska blir bättre rustade för att upptäcka, erkänna och motverka kränkningar av mänskliga rättigheter.

Utgivare: Kommissionen mot antiziganism.

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2024-01-23