Artiklar

Kalendarium

2021-09-23[Möten - seminarier]

Skolverket samråd

Utbildningsmyndigheterna Skolverket, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sameskolstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, SPSM, UHR  och UKÄ arrangerar samråd med...
Sidan uppdaterad 2021-06-09