Artiklar
Från första 1 juli 2015 är lagen om rätten till modersmålsundervisning ändrad.

Efterlängtad lagändring

Vill du lära dig ditt minoritetsspråk trots att du är nybörjare och inte talar språket i ditt hem? Efter en lagändring i somras har du numera rätt till det. Mats Wennerholm, Skolverket, tror det blir rättvisare nu för elever i landet.

Fram tills 1 juli i år krävdes det att grundskoleelever hade grundläggande kunskaper i sitt språk, för att de skulle ha rätt till modersmålsundervisning. Men nu har lagen ändrats och gett de nationella minoritetsspråken en särställning.

Barn i grundskolan, som tillhör en nationell minoritet, har numera rätt att läsa sitt språk även om de är nybörjare. Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket säger att lagändringen är efterlängtad.
– Det har funnits en önskan från nationella minoriteter och de som jobbar i skolan att man skulle ändra på lagstiftningen. Det viktigaste har varit att förstärka och utveckla möjligheten att få lära sig de nationella minoritetsspråken, säger han.
Lagändringen kommer dessutom göra det rättvisare för elever i olika delar av landet, tror Mats Wennerholm. Tidigare var det upp till varje skola att bedöma om en elev hade grundläggande kunskaper i sitt modersmål, och i så fall också rätt till undervisning. Det var en svår bedömning och olika kommuner tog olika beslut.

I samband med den nya lagen har Skolverket fått i uppdrag att ta fram nya kursplaner. I september kommer de också med nya läromedel.  
– Vi ska ta fram material för de som är nybörjare, för där har vi inte haft någonting innan. Det som är lite utmanande är att vi måste göra ett material som möter nybörjare i olika åldrar, i både låg- mellan- och högstadiet. Dessutom ska det göras på de nationella minoritetsspråken och dess varieteter, så det kommer bli många språkversioner.

Modersmålsundervisningen kommer fortsätta att vara frivillig, precis som tidigare. Det är upp till den enskilde eleven eller föräldern att säga till skolan att man önskar sig undervisningen, och skolan ska erbjuda undervisningen även om det bara är en elev som är intresserad. Skolan måste också informera om att möjligheten finns. Mats Wennerholm säger att Skolverket fått kritik från minoritetsrepresentanter för att de informerat för dåligt om lagändringen. Men under hösten och nästa år kommer de gå ut och berätta om den nya lagen. 

Många talar om brist på lärare i modersmål, hur ser det ut?
– Det är redan i dag svårt att hitta lärare som kan erbjuda undervisning i modersmål. Det är ofta ganska små tjänster som är uppdelade på många skolor. Kommer det nu ännu fler elever som är utspridda över hela landet kanske det blir svårare. Samtidigt, om man utökar volymen med fler elever kanske det blir fler fulla tjänster som blir intressantare för lärarna. Vi vet inte precis hur det här kommer att bli, men vi tror att det kommer vara en större efterfrågan än tillgång, säger Mats Wennerholm.

Karin Fingal

Sidan uppdaterad 2018-11-23