Lyckat språkläger i Kliere

Den 14 maj anlände 24 elever till Kliere, Glen, i Tåssåsens sameby i Jämtland för att delta i ett sydsamiskt språkläger. Eleverna kom från Gárasavvon/Karesuando i norr till Eajra/Idre i söder.

 

Lägrets tema var renen (renmärken, renens utseende och ålder, renmärken), träd, fåglar, buskar och kåtan.

Det är Samiskt språkcentrum på Sametinget  i samarbete med Sameskolstyrelsen (SamS) som anordnat det samiska språkbadslägret för elever i årskurs 5-6 i sameskolorna och elever från skolor inom SamS verksamhetsområde. Samiskt Språkcentrum finansierar lägret, resor och en del av personalkostnaderna.

Lägren är indelade efter språkvaritet och varar i 3-4 dagar. Under vårterminen 2018 har det också anordnats språkbadsläger i Nikkaluokta för nordsamiska elever och i Årrenjarka för lulesamiska elever. vecka 23 hålls språkbadsläger för umesamiska och sydsamiska elever i Lycksele Kommun.
- Syftet med språklägren är att utveckla, stärka elevernas samiska språk och få dem bli säkrare i sitt förhållningssätt till samiskan. Samiska språklägren kan vara stärkande av den samiska identitet och skapar sociala nätverk med andra samiska ungdomar, säger Sylvia Sparrock, arbetsledare och språkkonsulent på Samiskt Språkcentrum.

På programmet fanns också en vuelie/jojk workshop, där eleverna jojkade och sjöng om ledarrenen: Gaavalohke. En arkeolog kom och berättade om samiska kulturlandskap och projektledaren från Staare 2018 berättade om samisk organisering genom det första landsmötet inom den svenska delen av Saepmie(Sápmi) i Staare/Östersund 1918. Under den sista kvällen var det disco och dans för ungdomarna. Lassokastning och andra lekar fanns också med i programmet.

Eleverna delades in i tre grupper enligt språkkunskaper vilka fick namnen: Råantjah (renhärkar) Vuengelh (1 åriga honrenar) och Miesieh (renkalvar.)
- Vi jobbade med temaorden och om andra traditionella samiska kunskaper med bland annat naturen som klassrum. Eleverna fick inledningsvis göra ett ordtest i temaorden och samma test blev det avslutande aktiviteten för lägret, berättar Sylvia Sparrock.

Hon fortsätter:
- Samiska språket flödade, eleverna var så vetgiriga och intresserade att de kom till lektionerna 10 minuter före utsatt tid.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-09-03