Artiklar

Ny rapport från DO om samband mellan diskrimineringsgrunder

Rapporten ”Berättelser om utsatthet. En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder” beskriver hur diskriminering som har samband med flera grunder kan komma till uttryck och hur den påverkar individers livsvillkor.

–  Det vi kan se är att diskriminering som har samband med olika diskrimineringsgrunder på det här sättet adderas till varandra och därigenom skapar en förstärkt utsatthet, säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius.

Rapporten baseras på en analys av anmälningar om diskriminering och på en intervjustudie där personer som själva har upplevt diskriminering som har samband med flera olika diskrimineringsgrunder har intervjuats. Intervjustudien har genomförts av forskaren Hanna Sofia Rehnberg, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Den kunskap och de berättelser som presenteras skildrar utsatthet och diskriminering ur de utsatta personernas perspektiv. En del av berättelserna faller utanför diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. DO har ändå valt att återge även dessa berättelser eftersom de i hög grad påverkar individernas lika rättigheter och möjligheter.

Slutsatser i rapporten är bland annat dessa:

  • Diskriminering som har samband med fler diskrimineringsgrunder leder till ökad utsatthet för de människor som drabbas.
  • Diskriminering sker ofta där människor tillbringar mycket tid.
  • För att kunna kartlägga diskriminering är det viktigt att ha ett så kallat intersektionellt perspektiv.

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-03-21