Artiklar

Region Gävleborg synliggör Sveriges nationella minoriteter

Region Gävleborg arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap om Sveriges nationella minoriteter. Man har även utvecklat en särskild hemsida som är tänkt som en kunskapsbank för att sammanställa relevant information om rättigheter, kultur och språk, per minoritet/minoritetsspråk, både regionalt och nationellt.

Regionen har även producerat en poddserie för att främja Sveriges nationella minoriteters kultur och språk och varje kvartal publicerar regionen ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg på sin hemsida.

Frédéric Thiabaud, kulturstrateg på Region Gävleborg berättar att man sedan 2021 samarrangerar en regional minoritetsvecka under vecka 40. Minoritetsveckan anordnas i samarbete med länets Länsstyrelse, kommuner och ideella aktörer.

-Sociala medier är en annan viktig kanal som Region Gävleborg har för att sprida information, både till representanter för Sveriges nationella minoriteter, majoritetssamhället, länets kommuner och kulturaktörer och är ett sätt att regelbundet lyfta fram Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk. På sociala medier uppmärksammar vi även viktiga högtider för de nationella minoriteterna, helst efter samråd med berörd minoritet.

Kulturutbud under hösten 2023

För hösten 2023 planerar Region Gävleborg en blandning av kulturella evenemang med fokus på de nationella minoriteterna. Exempelvis arrangerar Gävle konserthus, med stöd av regionen, en konsert med bandet Kroke som har gjort sig kända för att stöpa om den judiska klezmertraditionen till en egen unik musikstil med influenser från jazz, klassiskt och annan folkmusik.

I oktober arrangerar trion Tzeitel en konsert i Gävle med stöd från regionen. Trion har etablerat sig som en av Sveriges främsta klezmergrupper med hundratals stämningsfulla konserter på svenska och nordiska scener.

 Trion Tzeitel arrangerar konsert i Gävle i oktober med stöd från regionen. Foto: Johanna Hedborg

Minoritetsveckan

Under vecka 40, 2–8 oktober 2023, arrangeras Minoritetsveckan i Gävleborg för tredje gången. Minoritetsveckan, ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, länets kommuner, organisationer och civilsamhället. Minoritetsveckan är höstens största samarrangemang och syftar till att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk genom bland annat fysiska och digitala föreläsningar, utställningar, konserter, bokbord och kulturevenemang och samråd, berättar Frédéric Thiabaud.

-Behovet av att sprida information om och synliggöra de nationella minoriteterna är stort. I detta sammanhang har en kraftsamling mellan länets offentliga och ideella aktörer varit självklar. Minoritetsveckan riktar sig till majoritetssamhället, de nationella minoriteterna själva, tjänstepersoner, politiker och ideella aktörer.

Programmet under veckan är utformat för att representera samtliga nationella minoriteter och inkluderar en mångfald av kulturella uttryck och aktiviteter. Exempelvis kommer det att finnas ett panelsamtal i Bollnäs med unga romska personer som delar sina erfarenheter av att växa upp i Sverige. Ett samråd med tornedalingar, kväner och lantalaiset/Neuonpito tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile kommer att äga rum i Gävle för att förstå minoritetens behov inom olika områden som service, information, kultur, förskola och äldreomsorg på meänkieli.

Dessutom kommer det att finnas föreläsningar och evenemang som belyser olika aspekter av de nationella minoriteternas historia och kultur, som en presentation om rasbiologen Herman Lundborgs roll i Gävleborgs län i samband med Folktyputställningen 1919 på Länsmuseet Gävleborg i Gävle.

För de yngre medborgarna arrangerar Litteraturhuset Trampolin i Sandviken ett program riktat till barn i åldern 3–6 år, där barnen får leka, skapa och utforska ord på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Hudiksvall, Ljusdal och Ockelbo kommer att stå värdar för Duo SisuPlatense, en tangoduo, som presenterar en spännande fusion av den finska och argentinska kulturen genom musik och berättande om tangons rika historia.

Region Gävleborg vill genom alla sina insatser öka kunskapsnivån om de nationella minoriteterna, skapa inkludering och samtidigt belysa den värdefulla roll som de nationella minoriteterna spelar i Sverige.

PETRA KAHN NORD

 

Sidan uppdaterad 2023-09-25