Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

332 träffar.

Seminarium Västerås 8 mars 2011.

[Konferensdokument] Uppd: 2011-04-05, publ: 2011-04-05

PP-presentation, Flerspråkighet på webben, Rickard Domeij, Språkrådet.

Seminarium Västerås 8 mars 2011.

[Konferensdokument] Uppd: 2011-04-05, publ: 2011-04-05

PP-presentation, Aina Negga, Sametinget, Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Seminarium Västerås 8 mars 2011.

[Konferensdokument] Uppd: 2011-04-05, publ: 2011-04-05

PP-presentation, Varför flerspråkighet? Leena Huss, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.

Sjunde rapporten till Europarådet (svensk version) 2019

[Rapporter] Uppd: 2019-06-26, publ: 2019-06-26

Skolboken ”Antiziganismen i Sverige”

[Utbildningsmaterial] Uppd: 2018-11-14, publ: 2018-11-14
Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öpp...  Mer...

Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öppnar därmed upp för möjligheten att göra en bildanalys. Boken återger också några romers erfarenheter av hur det har varit, och är, när livet påverkas av antiziganism. I boken beskrivs också hur romer verkar för de mänskliga rättigheterna i dag. Boken avslutas med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tjänar som underlag för diskussion om de mänskliga rättigheternas betydelse för att identifiera och motverka kränkningar.

Skolinspektionen- en granskning av modersmålsundervisning

[Informationsmaterial, Rapporter] Uppd: 2012-03-29, publ: 2012-03-29
I marginalen-En granskning av modersmålsundervisningoch tvåspråkig undervisning i de nationellami...  Mer...

I marginalen
-En granskning av modersmålsundervisning
och tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken (2012)

Skolverket: Lägesrapport lärare i nationella minoritetsspråk

[Informationsmaterial] Uppd: 2014-04-09, publ: 2014-04-09

Slutredovisning

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2018-03-23, publ: 2018-03-23

Slutredovisning om uppdrag om stöd till utbildning till romska hälsoinspiratörer2016-2017.

Slutredovisning sprida kunskap om arbetet med Romsk inkludering (2018)

[Rapporter] Uppd: 2018-04-16, publ: 2018-04-16

Rapport från Länsstyrelsen i Stockholm.

Socialtjänstlagen

[Lagar] Uppd: 2011-10-14, publ: 2011-10-14

Socialtjänstlag (2001:453)

Sidan uppdaterad 2020-09-10