Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

342 träffar.

Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2018-11-09
Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som minoriteter i S...  Mer...

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddish. Även varieteter av dessa språk omfattas.

I den här skriften kan du läsa om hur några representanter för nationella minoriteter, verksamheter och forskare ser på frågor om service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorgen för nationella minoriteter.

Publiceringsår: 2013
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-580-3

Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Minoritetspolitikens utveckling 2018 –Inflytande och delaktighet - en fördjupning

[Rapporter, Uppföljningsrapporter - nationella minoriteter] Uppd: 2021-08-17, publ: 2020-11-23

Minoritetspolitikens utveckling 2018 - Uppföljningsrapport

[Rapporter, Uppföljningsrapporter - nationella minoriteter] Uppd: 2021-08-17, publ: 2019-05-08

Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitet

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2018-11-09
I denna skrift får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att till...  Mer...

I denna skrift får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk och identitet. Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Publiceringsår: 2011
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-461-5

Förskoleverksamhet – nationella minoriteter, språk och kultur

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2018-11-09
Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella mino...  Mer...

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.
Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

I den här skriften kan du läsa om hur förskoleverksamheter, representanter för nationella minoriteter och forskare ser på frågor om förskoleverksamhet på nationella minoritetsspråk.

Publiceringsår: 2015
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-657-2

Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2018-11-09
Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters ...  Mer...

Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.
Reviderad utgåva. Ny version kommer under 2019.

Publiceringsår: 2013

Nationella minoriteter - kultur, språk, identitet: bevara - utveckla

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2018-11-09
I denna broschyr du får ta del av några personers berättelser om hur det är att vara same eller t...  Mer...

I denna broschyr du får ta del av några personers berättelser om hur det är att vara same eller tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk, kultur och identitet.
Publicerad 2018

Nationella minoriteter, delaktighet - inflytande - samråd

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2020-06-03
I den här broschyren kan du läsa om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföre...  Mer...

I den här broschyren kan du läsa om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande, delaktighet och samråd.

Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter

[Publikationer] Uppd: 2021-08-17, publ: 2018-11-09
I denna broschyr får du en övergripande information om den reformerade minoritetspolitiken och mi...  Mer...

I denna broschyr får du en övergripande information om den reformerade minoritetspolitiken och minoritetslagen som trädde i kraft 2010. Broschyren finns enbart som pdf.
Publicerad 2010

Romsk inkludering i praktiken (2020)

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-08-17, publ: 2020-03-23
Sidan uppdaterad 2022-01-17