Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

316 träffar.

Rapport till Europarådet om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

[Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2010-12-21, publ: 2010-12-21
Sveriges rapport om åtgärder som har vidtagits fram till den 1 september 2010 för att uppfylla åt...  Mer...

Sveriges rapport om åtgärder som har vidtagits fram till den 1 september 2010 för att uppfylla åtagandena enligt Europarådets europeiska stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. Rapporten är den fjärde i ordningen och tar upp de åtgärder som vidtagits och de förändringar som skett sedan Sverige lämnade sin senaste rapport.

Huddinge sv finnarnas dag_annons

[Informationsmaterial] Uppd: 2021-02-18, publ: 2021-02-18

Reviderade lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på finska (korrigerad)

[Lagar] Uppd: 2021-02-19, publ: 2021-02-19

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på finska (rev lagen 2019)Korrad version

[Lagar] Uppd: 2021-02-19, publ: 2021-02-19

Nationella minoriteter 2020

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2021-02-24, publ: 2021-02-25
Institutet för språk och folkminnen (Isof), Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har...  Mer...

Institutet för språk och folkminnen (Isof), Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har, med hjälp av Sifo Kantar, genomfört en undersökning av allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och bevarandet av de nationella minoriteternas språk och kulturer. Undersökningen genomfördes perioden 5–9 oktober 2020 genom telefonintervjuer1 med 1 000 personer som var 15 år eller äldre. Respondenterna bestod av ett riksrepresentativt urval av befolkningen i Sverige.2 Liknande undersökningar gjordes av Isof 2010 och 2015.3

Minoritetspolitikens utveckling 2020 (rapport)

[Rapporter, Uppföljningsrapporter - nationella minoriteter] Uppd: 2021-04-06, publ: 2021-04-06

Nationella minoriteter och minoritetsspråk
Minoritetspolitikens utveckling år 2020

Rapport; romsk inkludering 2019

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-04-14, publ: 2020-04-29

Rapport från Länsstyrelsen Stockholm.

Rapport Romsk inkludering 2017

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-04-14, publ: 2018-04-16

Yttrande romsk inkludering 2020

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-04-15, publ: 2021-04-15
Redovisning av uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin...  Mer...

Redovisning av uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering

Yttrande romsk inkludering 2020

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-04-15, publ: 2021-04-15
Sidan uppdaterad 2021-04-15