Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.
Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

389 träffar.

vetenskapsfestivalen

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2014-04-29, publ: 2014-04-29

Vill du ha hjälp med din ansökan?

[Informationsmaterial] Uppd: 2012-09-26, publ: 2012-09-26
Sensus studieförbund har via Ungdomsstyrelsen fått medel att helt gratis erbjuda er förening möjl...  Mer...

Sensus studieförbund har via Ungdomsstyrelsen fått medel att helt gratis erbjuda er förening möjlighet att ta del av information och utbildning kring projektplanering, stöd i arbetet med projektansökan samt utbildning och information kring begreppet jämställdhet. Vi erbjuder er att delta i workshops under hösten på fyra ställen. Läs mer här.

Vitbok om romer (faktablad från regeringen)

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2014-04-17, publ: 2014-04-17

Vitbok om
övergrepp
och kränkningar av
romer under 1900-talet.

Våga vara minoritet- En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012

[Rapporter] Uppd: 2012-03-06, publ: 2012-03-06
Syftet med rapporten är att belysa minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och un...  Mer...

Syftet med rapporten är att belysa minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation inför Europarådets granskningsbesök i Sverige den 5–8 mars 2012. Regeringens redovisning till Europarådet.
Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och/eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Rapporten har sammanställts av juristen Kaisa Syrjänen Schaal, kyrkokansliet, Svenska kyrkan.

Workshop Konferens äldreomsorg; Gläntan (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20

Workshop konferens äldreomsorg; Jag bor i Haninge kommun (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20

Workshop konferens äldreomsorg; Väntjänst för finsktalande (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20

Yttrande över delbetänkande - Länsstyrelsen Stockholms län

[Utredningar, Övrigt] Uppd: 2017-10-08, publ: 2017-10-08
Länsstyrelsens remissvar över Delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärktminoritetspolitik, S...  Mer...

Länsstyrelsens remissvar över Delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik, SOU 2017:60

Yttrande över delbetänkande - Länsstyrelsen Stockholms län

[Utredningar, Övrigt] Uppd: 2017-10-08, publ: 2017-10-08
Länsstyrelsens remissvar över Delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärktminoritetspolitik, S...  Mer...

Länsstyrelsens remissvar över Delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik, SOU 2017:60

Ändring av föreskrifter

[Förordningar] Uppd: 2012-01-11, publ: 2011-01-14

Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sidan uppdaterad 2020-01-23