Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

314 träffar.

Faktablad - romani kelderash

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2010-02-08, publ: 2010-02-08

Rättigheterna stärks för de nationella minoriteternna

Faktablad - svenska

[Dialog och samråd, Informationsmaterial] Uppd: 2010-10-21, publ: 2010-02-08

Rättigheterna stärks för de nationella minoriteternna

Faktablad - sydsamiska

[Informationsmaterial, Om samer] Uppd: 2010-02-08, publ: 2010-02-08

Rättigheterna stärks för de nationella minorieteterna.

Från erkännande till egenmakt

[Publikationer] Uppd: 2020-06-15, publ: 2010-02-08

Regeringens strategi för de nationella minoriteterna. Prop 2008/09:158

Förskolan Ripan, Kiruna kommun

[Kultur och språk, Länkar & dokument] Uppd: 2020-09-10, publ: 2020-09-10

Granskningsrapport Europarådet

[Konventioner] Uppd: 2010-02-08, publ: 2010-02-08

Europarådets granskningsrapport (2007) om ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna.

Inbjudan dialogmöte, Gävle kommun

[Dialog och samråd, Länkar & dokument] Uppd: 2020-09-08, publ: 2020-09-08

Inbjudan öppet möte, Gävle kommun

[Dialog och samråd, Länkar & dokument] Uppd: 2020-09-08, publ: 2020-09-08

Intervjuguide unga, Gävle kommun

[Dialog och samråd, Samråd barn och unga] Uppd: 2020-09-08, publ: 2020-09-08

Kartläggning av behov, förskola

[Blankettsamling] Uppd: 2011-01-17, publ: 2010-03-04
Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av "br...  Mer...

Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av "brukarbehov" inom förskolan.

Sidan uppdaterad 2020-11-25