Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

355 träffar.

Rapport avseende Europeiskt ramverk om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020-2030

Publiceringsår: 2021 [Rapporter] Uppd: 2021-11-15

Rapport avseende Europeiskt ramverk om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020-2030.

Redovisning av uppdrag att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism (A2020/01141/MRB)

Publiceringsår: 2021 [Rapporter, Romsk inkludering, Utredningar] Uppd: 2021-11-22
Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas uts...  Mer...

Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism, det vill säga rasism mot romer.

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 7:1 och 7:2

Publiceringsår: 2021 [Regleringsbrev] Uppd: 2021-12-20

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 7:1 och 7:2

Publiceringsår: 2021 [Regleringsbrev] Uppd: 2021-12-20

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 7:1 och 7:2

Publiceringsår: 2021 [Regleringsbrev] Uppd: 2021-12-20

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 7:1 och 7:2

Publiceringsår: 2021 [Regleringsbrev] Uppd: 2021-12-20

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Publiceringsår: 2020 [Förordningar] Uppd: 2020-06-12

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (rev 2019)

Publiceringsår: 2020 [Lagar] Uppd: 2020-11-16

Gävle kommun

Publiceringsår: 2020 [Länkar & dokument, Mål & riktlinjer/handlingsplaner] Uppd: 2020-08-21

Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram (pdf)

Publiceringsår: 2020 [Länkar & dokument, Mål & riktlinjer/handlingsplaner] Uppd: 2020-08-21
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2024-03-27