Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.
Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

392 träffar.

Folder, grundskyddet- romani arli

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2012-01-23, publ: 2012-01-23

Information om grundsskyddet från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Folder, grundskyddet- romani kelderash

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2012-01-23, publ: 2012-01-23

Information om grundsskyddet från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Folder, grundsskyddet- lulesamiska

[Informationsmaterial, Om samer] Uppd: 2012-01-23, publ: 2012-01-23

Information om grundsskyddet från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Folder_grundskydd_sydsamiska

[Föreskrifter, Informationsmaterial] Uppd: 2016-04-28, publ: 2016-04-28

Folkhälsomyndigheten; slutrapport- samråd nationella minoriteter (2014)

[Rapporter] Uppd: 2014-09-26, publ: 2014-04-10
Samråd med Sveriges nationella minoritete.Behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning o...  Mer...

Samråd med Sveriges nationella minoritete.
Behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning om hälsosituationen bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk

From recognition to empowerment – from words to deeds (faktablad)

Uppd: 2018-06-08, publ: 2018-06-08

From recognition to empowerment –
from words to deeds

Från egenmakt till erkännande

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-28, publ: 2011-11-28

Från erkännande till egenmakt – från ord till handling
Ett minoritetsinriktat tankesätt.

Föreskrifter från Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för merkostnader för kommuner och landsting

[Informationsmaterial] Uppd: 2018-02-28, publ: 2018-02-28

Föreskrifter om statsbidrag till kommuner och landsting (Länsstyrelsen i Stockholms län)

[Föreskrifter] Uppd: 2012-09-12, publ: 2012-09-12
- för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och m...  Mer...

- för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Föreskrifter statsbidrag 2013

[Blankettsamling] Uppd: 2012-06-11, publ: 2012-06-11
Sidan uppdaterad 2020-03-23