Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

313 träffar.

Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

[Publikationer] Uppd: 2020-10-22, publ: 2018-11-09
Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters ...  Mer...

Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.
Reviderad utgåva. Ny version kommer under 2019.

Publiceringsår: 2013

Nationella minoriteter - kultur, språk, identitet: bevara - utveckla

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
I denna broschyr du får ta del av några personers berättelser om hur det är att vara same eller t...  Mer...

I denna broschyr du får ta del av några personers berättelser om hur det är att vara same eller tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk, kultur och identitet.
Publicerad 2018

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med författningskommentarer

[Lagar] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
I detta häfte finns samtliga bestämmelser i den reviderade minoritetslagen som träder i kraft 201...  Mer...

I detta häfte finns samtliga bestämmelser i den reviderade minoritetslagen som träder i kraft 2019. Till bestämmelserna finns också författningskommentarer.
Publicerad 2018

Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
I denna broschyr får du en övergripande information om den reformerade minoritetspolitiken och mi...  Mer...

I denna broschyr får du en övergripande information om den reformerade minoritetspolitiken och minoritetslagen som trädde i kraft 2010. Broschyren finns enbart som pdf.
Publicerad 2010

Romsk kraft - en inspirationsbok om vägar till arbete och utbildning

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
Ambitionen med denna bok är att inspirera romska och icke-romska vuxenutbildare, tjänstepersoner ...  Mer...

Ambitionen med denna bok är att inspirera romska och icke-romska vuxenutbildare, tjänstepersoner och aktörer på arbetsmarknaden så att romer stärks i tillträdet till utbildning och arbetsmarknad.
Publicerad 2011

Kartläggning av rasism mot samer i Sverige (2018)

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2018-10-11, publ: 2018-10-11
Tobias Poggats, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet/Ubmejen universitiähta p...  Mer...

Tobias Poggats, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet/Ubmejen universitiähta på uppdrag av Sametinget

Karta kommuner Storstockholm (som ingår i förvaltningsområdet)

[Publikationer] Uppd: 2018-10-02, publ: 2018-10-02

Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella minoriteter, 2018 i Luleå kommun

[Informationsmaterial] Uppd: 2020-06-11, publ: 2018-09-10
Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella minoriteterBarn och utbildningsför...  Mer...

Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella minoriteter
Barn och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun

Ändring i regleringsbrev 2018

[Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23, publ: 2018-07-02

Avseende anslag 7:1 och 7:2, Åtgärder för nationella minoriteter

Presentation Linköpings kommun (Romsk inkludering)

[Konferensdokument] Uppd: 2018-06-18, publ: 2018-06-18

16 maj 2018

Sidan uppdaterad 2021-02-24