Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

318 träffar.

Skolboken ”Antiziganismen i Sverige”

[Utbildningsmaterial] Uppd: 2018-11-14, publ: 2018-11-14
Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öpp...  Mer...

Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öppnar därmed upp för möjligheten att göra en bildanalys. Boken återger också några romers erfarenheter av hur det har varit, och är, när livet påverkas av antiziganism. I boken beskrivs också hur romer verkar för de mänskliga rättigheterna i dag. Boken avslutas med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tjänar som underlag för diskussion om de mänskliga rättigheternas betydelse för att identifiera och motverka kränkningar.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat)

[Publikationer] Uppd: 2018-11-21, publ: 2018-11-09
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i ett behändigt fickformat.Se även...  Mer...

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i ett behändigt fickformat.

Se även "Bilagor" nedan med språkversioner samt författningskommentarer.

Publiceringsår: 2012.
Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Förskoleverksamhet – nationella minoriteter, språk och kultur

[Publikationer] Uppd: 2018-11-21, publ: 2018-11-09
Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella mino...  Mer...

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.
Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

I den här skriften kan du läsa om hur förskoleverksamheter, representanter för nationella minoriteter och forskare ser på frågor om förskoleverksamhet på nationella minoritetsspråk.

Publiceringsår: 2015
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-657-2

Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Romsk inkludering. Fem pilotkommuner - goda exempel

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
Under åren 2012–2015 har kommunerna haft en central roll i arbetet för en romsk inkludering. Särs...  Mer...

Under åren 2012–2015 har kommunerna haft en central roll i arbetet för en romsk inkludering. Särskilda satsningar har gjorts i fem pilotkommuner – Luleå, Malmö, Helsingborg, Linköping och Göteborg. De metoder och arbetssätt som kommunerna har utvecklat under fyra år ska vidare spridas till övriga kommuner
i landet.

Publiceringsår: 2016
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-753-1

Nationella minoriteter – tidningsbilaga 2016

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09

Tidningsbilaga om nationella minoriteter utgiven 2016.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling 2017

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
Denna rapport är en redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2017 om att följa upp och analysera u...  Mer...

Denna rapport är en redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2017 om att följa upp och analysera utvecklingen inom det minoritets­politiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.
I rapporten uppmärksammas särskilt utvecklingen i jämförelse med 2014, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns för att säker­­ställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Publiceringsår: 2018
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-805-7

Nationella minoriteter förvaltningsområden 2020 – affisch

[Publikationer] Uppd: 2020-02-04, publ: 2018-11-09
Affisch som visar vilka kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samis...  Mer...

Affisch som visar vilka kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Publiceringsår: 2018

Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitet

[Publikationer] Uppd: 2018-11-21, publ: 2018-11-09
I denna skrift får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att till...  Mer...

I denna skrift får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk och identitet. Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Publiceringsår: 2011
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-461-5

Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur

[Publikationer] Uppd: 2018-11-21, publ: 2018-11-09
Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som minoriteter i S...  Mer...

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddish. Även varieteter av dessa språk omfattas.

I den här skriften kan du läsa om hur några representanter för nationella minoriteter, verksamheter och forskare ser på frågor om service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorgen för nationella minoriteter.

Publiceringsår: 2013
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-580-3

Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

[Publikationer] Uppd: 2020-10-22, publ: 2018-11-09
Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters ...  Mer...

Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.
Reviderad utgåva. Ny version kommer under 2019.

Publiceringsår: 2013

Sidan uppdaterad 2021-06-07