Finissage på Stadsmuseet

[Minoritetspolitik] Det närmar sig slutet för utställningen om nationella minoriteter på Stadsmuseet i Stockholm. Men räkna med en festlig avslutning!
Snart öppnar den unika språknoden i Luleå. Arkivbild: Hasse Stenudd

Nu öppnar den unika språknoden

[Minoritetspolitik] I samband med skolstarten i Luleå kommun öppnar den unika språknoden på Örnäset. Där kommer det att erbjudas tre timmars modersmålsundervisning istället för en timme.

Nytt uppdrag till Forum för levande historia

[Minoritetspolitik] Regeringen ger i uppdrag till Forum för levande historia att genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige.