Jenni Kay Foto: Mikaela Rohdin

Språkcentrum romska

[Romer] Språkcentrum romska har ett nationellt uppdrag att ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela Sverige att bevara, ta tillbaka och utveckla det romska språket.