Foto: Luleå Stift

Inbjudan: Kyrkans roll i försvenskningen

[Tornedalingar] I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen, som pågår långt in på 1900-talet. Svenska kyrkan var en aktör som hade stor påverkan på utvecklingen.
Grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Anmäl dig till lansering av utbildning!

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget bjuder in dig som arbetar med, eller är engagerad i, minoritetspolitiska frågor till en digital lansering av webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslag...