Artiklar

Om Romani chib

I Sverige talas en rad språkliga varieteter som talarna själva benämner romani eller romanés och samlingsbegreppet romani chib inrymmer samtliga sådana varieteter eller dialekter.

Romani har ett avlägset ursprung på den indiska subkontinenten och placeras inom den indoeuropeiska språkgruppen, som omfattar de flesta språk som historiskt talas mellan Irland och Bengalen.

Gemensamt för romani-varieteterna är vissa delar av en för indiska språk typisk flekterande grammatik och olika delar av en basvokabulär på cirka 1050 ord. Inom lingvistisk forskning är teorin att romani har utvecklats i tre stadier sedan upphovsmännen lämnade ursprungsregionen i perioden 800-1000 e.kr. De tre stadierna benämns som proto-romani, tidig romani och modern romani. Ingen dokumentation om eller på proto-romani och tidig romani finns, de båda stadierna har delvis kunnat återskapas genom väletablerade teorier och lagar för språklig utveckling med utgångsläge i modern romanis varieteter eller dialekter. Det finns inga säkra källor som avslöjar vilka upphovsmännen var eller när och varför ursprungsregionen lämnades.

Ett historiskt faktum är att regionen drabbades av invasioner ledda av muslimska härförare under den aktuella perioden, vilket resulterade i flera kungadömens utplåning, förlust av oräkneliga människoliv och folkvandringar1. Proto-romani tros ha uppstått utanför Indien och de ord som etymologiskt härrör från utomindiska språk som armeniska, kurdiska, ossetiska, afganska och iranska språk anses ha tagits upp längs språkets väg till Europa.

Tidig romani anses ha utvecklats inom det Bysantinska riket under en period på 300 års tid cirka 1000-1300 e.kr. och har då influerats starkt av grekisk grammatik och vokabulär. Detta grundas på att modern romani såväl har grekiska grammatiska funktioner som att cirka 22 procent av orden i varieteternas gemensamma basvokabulär är av grekisk etymologi.

JON PETTERSSON

Läs mer om de olika varieteterna och mer om historien.

 

Sidan uppdaterad 2022-09-16