Artiklar

Övergrepp mot meänkielitalande ska utredas

I dag den 19 mars tillsatte regeringen en sannings- och försoningskommission som ska utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Sannings- och försoningskommissionen har initierats av Svenska Tornedalingars Riksförbund -Tornionlaaksolaiset (STR-T) och ungdomsorganisationen Met Nuoret och välkomnats av regeringen. I dag fattade regeringen beslut om kommissionen som kommer att ledas av Elisabet Fura, tidigare chefsjustitieombudsman och domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Kommissionen ska verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs, ge de drabbade en kollektiv upprättelse, och främja försoning för att motverka att något liknande aldrig händer igen.
– Historien får inte, och ska inte, upprepas. Det är därför mycket glädjande att Elisabet Fura tar sig an detta viktiga uppdrag. Hennes breda erfarenhet och förmåga att skapa förtroende hos såväl minoriteten som hos majoritetssamhället gör henne väl lämpad att leda sannings- och försoningskommissionens arbete, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, är tacksamma över att denna mörka del av vår historia även blir en del av Sveriges historia. Utan vårt bidrag kan historieskrivningen aldrig vara komplett. För vår minoritet innebär det ett steg mot försoning och förståelse för följderna av de övergrepp som människor utsattes för, säger Kerstin Salomonsson, ordförande i STR-T.

– Jag är glad över att assimileringspolitiken riktad mot vår minoritet äntligen får den genomlysning och erkännande det förtjänar. Jag hoppas arbetet ska leda till att vi i den yngre generationen får en bättre förståelse till varför så många av oss förlorat vårt språk, säger Hanna Aili, ordförande i Met Nuoret.

Kommissionen ska bland annat:

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning

I kommissionens uppdrag ingår inte att överväga eventuella ansvarsfrågor i enskilda fall eller ge ekonomisk kompensation till enskilda som drabbats. Detta enligt ett pressutskick från regeringen.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-03-19