Artiklar
En bild från den första nätverksträffen som hölls i oktober. Foto: Bella Lawson.

Nätverk med fokus på nationella minoriteters kultur

Kulturrådet har startat ett nationellt nätverk för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur. Första träffen hölls i början av oktober.

- Kulturrådet har i uppdrag att främja samiska folkets och judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteters kultur. Det handlar om att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och att verka för att kulturinstitutioner och andra aktörer i samverkan med grupperna ska främja minoriteternas kultur och kulturarv, säger Bella Lawson som är koordinator för nätverket. Hon är handläggare och ansvarig för nationella minoritetsfrågorna på Kulturrådet.

Regionerna och de regionala kulturinstitutionerna har också ett ansvar att främja de nationella minoriteternas kultur.

Kulturrådet inbjuder regelbundet regionerna till rundabordssamtal för att diskutera aktuella sakfrågor. Den 14 februari 2019 hade rundabordssamtalet fokus på nationella minoriteters kultur. Syftet med mötet var att utröna regionernas utmaningar och behov avseende nationella minoritetsfrågor.
- Några gemensamma områden som identifierades var exempelvis behov av ökad kompetens, erfarenhetsutbyte samt nationellt stöd i arbetet med frågorna, säger Bella Lawson.

Diskussionerna på rundabordssamtalet ledde till bildandet av ett nationellt nätverk för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur som Kulturrådet koordinerar. Syftet med nätverket är erfarenhets- och kunskapsutbyte i nationella minoritetsfrågor.
- Tanken är att nätverket ska fungera som ett konkret stöd i arbetet med dessa frågor, säger Lawson.

Nätverket hade sitt första möte den 7 oktober 2019 i Stockholm och består av regionala tjänstepersoner med ansvar för nationella minoriteters kultur. Syftet med det första mötet var att tillsammans, utifrån de identifierade gemensamma behoven, sätta upp en struktur för nätverkets arbete. Nätverket räknar med att träffas cirka 1–2 gånger per år.

Frédéric Thiabaud, Region Gävleborg, är en av dem som är med i det nystartade nätverket.

Varför är ni med i nätverket?

- Kulturrådet och samtliga regioner i Sverige har betonat vikten att bygga ett sådant nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser, säger Frédéric Thiabaud som deltog vid första träffen den 7 oktober.

Vad hoppas du att nätverket ska bidra med i ditt arbete?

- Jag hoppas kunna vidareutveckla Region Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriter tack vare de kontakter som vi fått (både med andra regioner, Kulturrådets tjänstepersoner och med representanter från organisationer kopplade till de nationella minoriteterna) inom ramen för ett forum med specifikt fokus på kultur och språk.

- Inspiration och erfarenhetsutbyte är viktiga för att kunna ta del av initiativ som har fungerat eller inte, inte minst när det gäller samråd. Detta för att verkligen kunna främja de nationella minoritetsspråken och ta fram ett kulturutbud om, med och av representanter för Sveriges nationella minoriteter. 

Frédéric Thiabaud menar att varje nätverk ger bättre förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra deras insatser.
- Regionalt har vi ett särskilt nätverk med länets kommuner och Länsstyrelsen Gävleborg. Region Gävleborg kommer även att representeras i den referensgrupp som Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har precis byggt.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-11-03