Artiklar

Nationellt kommunalt nätverk

Sedan december 2012 har det funnits ett nationellt kommunalt nätverk för romsk inkludering. För närvarande håller Länsstyrelsen i Stockholm i det kommunala nätverket. Planen är att anordna två erfarenhetsdagar per år under 2018 och 2019.

Under 2018 ingår cirka 30 kommuner i ett kommunalt nätverk för arbetet med romsk inkludering.

Målet för det nationella nätverket är att verka för att utveckla lokala strategier, metoder och arbetsformer för implementering av regeringen strategi för romsk inkludering. Vidare ska nätverket svara för att kompetensutveckla och sprida kunskap om lokala verksamheter och arbetssätt samt i förekommande fall speciella projekt/metoder. Nätverket ska stödja deltagande parter i deras arbete för romers inkludering i samhället. Fokus för samverkan är informations-, erfarenhets- och kunskapsbyte.

Formerna och principerna för det kommunala nätverket kommer att utvecklas ytterligare under 2018 och 2019.

Under 2018 kommer nätverket att träffas 16 maj och 28 november.

Här hittar du:

Dokumentation från nätverkets erfarenhetsdagar 16 maj 2018:
 

Presentation Borås kommun

Presentation Linköpings kommun

Minnesanteckningar

Presentation från regeringskansliet

Presentation Länsstyrelsen

Tidigare dokumentation av nätverkets arbete:

Delrapport från nationellt nätverk av kommuner för romsk inkludering 130904

Delrapport från nationellt nätverk av kommuner för romsk inkludering 150301

 

Sidan uppdaterad 2019-06-24